Large group of people talking and smiling

A yw Prydain yn Decach?

Cyflwr cydraddoldeb a hawliau dynol ym Mhrydain.

graphic portraying suicide rates in prison

Adroddiad A yw Prydain yn Decach? 2018

Cyflwr cydraddoldeb a hawliau dynol yn 2018.

Dyma adolygiad mwyaf cynhwysfawr o sut mae Prydain yn ymwneud â chydraddoldeb a hawliau dynol.

Mae’n darparu darlun cyfan o gyfleoedd bywyd pobl ym Mhrydain heddiw.

 • Yn croesi ffiniau: gweithio gyda’i gilydd i daclo anghydraddoldeb rhanbarthol yn Lloegr

  Mae ein Dirprwy Cadeirydd, Caroline Waters, yn galw ar feiri, cynghorau, elusennau a busnesau i helpu gwella anghydraddoldeb yn Lloegr.  

  Darllen blog Caroline
 • Cyfleoedd bywyd pobl yn cael eu cyfyngu’n gynyddol gan eu cod post

  Mae tegwch a chydraddoldeb yn loteri cod post llwyr yn Lloegr gyda’r rheini sy’n byw yn y Gogledd Dwyreiniol, Gogledd Gorllewinol a Chanolbarth Gorllewinol Lloegr yn aml yn waeth eu cyfle na’r rheini yn byw yng ngweddill y wlad.

  Darllen y datganiad i’r wasg
 • Gadael neb ar ôl

  Mae ein Prif Weithredwr, Rebecca Hilsenrath, yn siarad am lansiad ein hadroddiad cyflwr y genedl ar gydraddoldeb a hawliau dynol, ‘Is Britain Fairer? 2018’.

  Darllen blog Rebecca
 • Prydain mewn perygl o ddod yn gymdeithas ddau gyflymder

  Mae grwpiau pobl mwyaf dan risg Prydain mewn perygl o gael eu hanghofio a’u dal o dan anfantais.

  Darllen y datganiad i’r wasg

Diweddarwyd ddiwethaf: 20 Oct 2020