Eich hawliau pan fyddwch yn rhentu o landlord preifat: gwybodaeth i bobl anabl

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • disabled people
  • organisations that support disabled people

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr

First published: 19 Oct 2018

housing and disabled people your rights private renting easy read

Mae’r wybodaeth hon i bobl anabl.

Mae a wnelo â’ch hawliau pan fyddwch yn rhentu cartref o landlord preifat.

Hynny yw pan fyddwch yn rhentu cartref o berson sydd biau’r cartref.

Mae’r canllaw yn cynnwys:

  • beth yw rhentu o landlord preifat?
  • dod o hyd i’r lle iawn i fyw ynddo
  • eich hawliau: dod o hyd i gartref
  • eich hawliau: gwneud newidiadau i’ch cartref
  • ble i gael cymorth

Canllaw hawdd ei ddarllen yw hwn.

Lawr lwytho’r ddogfen