Eich hawliau i gydraddoldeb yn y gwaith: sut y’ch rheolir

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Employees

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr

  • |
  • Yr Alban

  • |
  • Cymru

First published: 01 May 2014

This is the cover of Your rights to equality at work: how you are managed

Os yw eich cyflogwr yn gwneud penderfyniad, neu’n gweithredu yn dilyn penderfyniad, am sut i’ch rheoli, bydd cyfraith cydraddoldeb yn gymwys i’r hyn a wneir ganddynt. Mae’r canllaw hwn yn dweud wrthych yr hyn mae rhaid i’ch cyflogwr ei wneud i osgoi’r holl fathau o wahaniaethu anghyfreithlon.

Lawr lwytho’r ddogfen