Eich hawliau i gydraddoldeb gan fusnesau sydd yn darparu nwyddau, cyfleusterau neu wasanaethau i’r cyhoedd

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Any organisation providing a service

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr

  • |
  • Yr Alban

  • |
  • Cymru

First published: 01 Jun 2015

This is the cover of Your rights to equality from businesses providing goods, facilities or services to the public

Mae’r canllaw hwn i chi os ydych yn defnyddio gwasanaethau busnes neu’n prynu nwyddau neu’n defnyddio cyfleusterau a ddarperir gan fusnes i’r cyhoedd neu adran o’r cyhoedd.

Lawr lwytho’r canllaw