Eich hawliau i dai hygyrch a chymwysadwy yng Nghymru

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • disabled people
 • organisations that support disabled people

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 18 Oct 2018

housing and disabled people your rights wales

Canllaw i bobl anabl a’r sefydliadau sydd yn eu cefnogi.

Amlinellu’ch hawliau a’ch cyfrifoldebau, gwybodaeth ac awgrymiadau ar:

 • rhentu o landlord preifat neu o asiantaeth gosod
 • tai cymdeithasol yng Nghymru
 • addasu’ch cartref
 • ble i gael cymorth

Lawr lwytho’r canllaw