Eich hawliau i dai hygyrch a chymwysadwy yng Nghymru

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • disabled people
  • organisations that support disabled people

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Cymru

First published: 18 Oct 2018

housing and disabled people your rights wales

Canllaw i bobl anabl a’r sefydliadau sydd yn eu cefnogi.

Amlinellu’ch hawliau a’ch cyfrifoldebau, gwybodaeth ac awgrymiadau ar:

  • rhentu o landlord preifat neu o asiantaeth gosod
  • tai cymdeithasol yng Nghymru
  • addasu’ch cartref
  • ble i gael cymorth

Lawr lwytho’r canllaw