Norman Lamb

Adroddiadau'r Ymchwiliad

Atal Marwolaethau wrth Gadw Oedolion â Chyflyrau Iechyd Meddwl

Mae Ymchwiliad y Comisiwn yn gwneud argymhellion mewm pedwar maes allweddol. Y llywodraeth, rheolyddion ac arolygiaethau ac arweinyddion a rheolwyr sefydliadau unigol . Maent yn cynnwys:

  • Dysgu gwersi a chreu systemau a phrosesau cadarn  
  • Ffocws cryfach ar gyflawni cyfrifoldebau sylfaenol i gadw’r rheini a gedwir yn ddiogel
  • Mwy o dryloywder ac ymchwiliadau cadarn
  • Dylid mabwysiadu Fframwaith Hawliau Dynol y Comisiwn a’i ddefnyddio fel teclyn ymarferol ymhob un o’r tair sefyllfa 

Adroddiadau'r Ymchwiliad

Diweddarwyd ddiwethaf: 15 Nov 2017