A disabled person travelling

Ymchwiliad i’r Sectorau Prosesu Cig a Dofednod

 • Cefndir i’r Ymchwiliad ar Brosesu Cig a Dofednod

  Darllenwch am gefndir ein hymchwiliad i recriwtio a chyflogaeth yn y sector prosesu cig a dofednod yng Nghymru a Lloegr.

 • Lawr lwytho adroddiad yr ymchwiliad

  Crynodeb o’n canfyddiadau ac argymhellion yw adroddiad yr ymchwiliad a fydd yn ein barn ni yn dod â newid i’r broses recriwtio a chyflogi pobl yn y sector prosesu cig a dofednod.

 • Ein hargymhellion

  Darllenwch yr argymhellion a wnaed gennym yn dilyn ein hymchwiliad i recriwtio a chyflogi pobl yn y sector prosesu cig a dofednod.

 • Lawr lwythwch ganfyddiadau manwl

  Rydym wedi creu cyfres o ddogfennau atodol sy’n amlinellu ein canfyddiadau yn fwy manwl o ran nifer o feysydd problemau penodol a nodwyd yn yr adroddiad. Darllenwch nhw fan hyn.