Beth yw goblygiadau hawliau dynol Brexit? Ein hymateb i ymchwiliad y Cydbwyllgor ar Hawliau Dynol

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (y Comisiwn) yn croesawu’r cyfle i ddarparu tystiolaeth mewn ymateb i alwad y Cydbwyllgor ar Hawliau Dynol am dystiolaeth ar oblygiadau hawliau dynol Brexit.

Darllen ein cyflwyniad i’r Cyd-bwyllgor fan hyn

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 08 Feb 2017