Sicrhau deddfwriaeth cydraddoldeb gref ar ôl ymchwiliad gadael yr Undeb Ewropeaidd: ein hymateb i ymchwiliad y Pwyllgor Menywod a Chydraddoldeb

Mae gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol bŵer statudol i gynghori llywodraeth ar effeithiolrwydd cyfraith cydraddoldeb a hawliau dynol. Yn dilyn penderfyniad y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd bydd yn ofalus yn craffu ar y llywodraeth a’r Senedd  a’u cynghori ar gynigion sydd â goblygiadau dros amddiffyn a hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol yn y DU, a bydd yn ceisio cyfleoedd i ddiogelu a chynyddu amddiffynfeydd.

Darllen ein hymateb i ymchwiliad y pwyllgor dethol

Diweddarwyd ddiwethaf: 08 Feb 2017