Working forward office Working forward office

Gweithredu i gefnogi beichiogrwydd a mamolaeth: eich hanesion

Mae Gweithio Blaengar yn helpu sefydliadau i ddod at ei gilydd a rhannu syniadau a phrofiadau ynglŷn â sut y gallwn wneud gweithleoedd yn well i fenywod beichiog a mamau newydd.

Rydym wedi casglu enghreifftiau o arfer dda gan ein haelodau, yn ymwneud â phob un o bedwar maes gweithredu’r addewid: arweinyddiaeth, hyder cyflogeion, cefnogi rheolwyr llinell a gweithio hyblyg.

Gallwch chi hefyd ymuno â’r gymuned Gweithio Blaengar a chymryd rhan yn y sgwrs yn ein grŵp LinkedIn (yn agor mewn ffenest newydd).

Gwych fyddai clywed am eich syniadau, cyngor a phrofiadau wrth gefnogi menywod beichiog a mamau newydd yn y gwaith. Rhannwch eich hanesion gyda ni drwy anfon e-bost at y tîm beichiogrwydd a mamolaeth.

Arweinyddiaeth

Darllen hanesion am arweinyddiaeth gan aelodau Gweithio Blaengar, gan gynnwys John Lewis, Mitie a Deloitte.

Hyder cyflogeion

Canfyddwch sut mae aelodau Gweithio Blaengar, megis Ford, RAF a EY Family Network, wedi gwella hyder cyflogeion a chefnogi’u pobl.

Cefnogi rheolwyr llinell

Yn yr astudiaethau achos hyn, beth mae aelodau Gweithio Blaengar, megis Nationwide a BT, wedi bod yn ei wneud i gefnogi’u rheolwyr llinell.

Gweithio hyblyg

Cael cipolwg ar sut mae aelodau Gweithio Blaengar eraill, megis Mitie, Nationwide a’r Post Brenhinol wedi rhoi trefniadau gweithio hyblyg  ar waith.

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 09 Aug 2018