Hawliau menywod a chydraddoldeb rhywiol yn 2018: adroddiad wedi’i ddiweddaru

First published: 25 Feb 2019

Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar gyflwr hawliau menywod ym Mhrydain.  

Mae’n canolbwyntio ar ddatblygiadau neu dystiolaeth berthnasol a ddaeth i’r golwg ers ein hadroddiad blaenorol ar hawliau menywod a chydraddoldeb rhywiol yn 2018.

Gwnaethom ei gyflwyno i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Ddileu Pob Ffurf o Wahaniaethu yn Erbyn Menywod (Pwyllgor CEDAW), i ddarparu tystiolaeth iddyn nhw am hawliau menywod ym Mhrydain.  

Mae Pwyllgor CEDAW yn gwneud argymhellion i lywodraeth ynglŷn â beth sydd angen ei newid. Gall ein tystiolaeth ddylanwadu ar eu gwaith.

Lawr lwytho’r adroddiad