A busy crowded street A busy crowded street

Sefydliad gwasanaeth cyhoeddus modern enghreifftiol

Bydd angen i ni arddangos fod popeth a wnawn yn:

Hyblyg

Mabwysiadu arferion gwaith modern, hyblyg gyda chostau cyffredinol isel a safonau cynaliadwyedd uchel. Ymateb yn effeithiol a chymesur i ddigwyddiadau sy’n newid yn gyflym.

Awdurdodol

Gweithredu’n gyson ar sail tystiolaeth wrthrychol. Cynyddu sgiliau a gwybodaeth ein staff. Gweithio yn golegol gyda synnwyr pwrpas unedig. Cyfnerthu ein henw da gyda’r cyhoedd fel yr arbenigwr blaenllaw ar gydraddoldeb a hawliau dynol ym Mhrydain.

Uchelgeisiol

 Bod yn benderfynol yn ein penderfyniadau a gweithredoedd. Cael ffydd yn ein hargyhoeddiad a dal ati, hyd yn oed mewn awyrgylch heriol. Cyflawni i’r diwedd i sicrhau’r effaith uchaf posibl.

Hygyrch

Gweithio gyda phartneriaid ar sail ymddiriedaeth a pharch. Gwerthfawrogi safbwyntiau amrywiol. Gwrando ar a dysgu o’n rhanddeiliaid, er mwyn i ni gael bod yn ymatebol a chynnil, gan sicrhau presenoldeb nodedig yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.

Atebol

Bod yn dryloyw yn ein penderfyniadau a sut ydym yn eu gwneud fel corff statudol annibynnol. Canolbwyntio ar ddeilliannau a bod yn gyfrifol am sut ydym yn defnyddio ein hadnoddau.

Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Apr 2016