A busy crowded street A busy crowded street

Ein hymgynghoriadau

Byddwn yn aml yn angen eich help

Bydd y Comisiwn yn rheolaidd am ymgynghori ag ystod eang o bobl a sefydliadau ar faterion neu ddogfennau corfforaethol pwysig  neu rai’n benodol ar raglenni. Mae’r dudalen hon yn darparu dolen i chi i’n hymgynghoriadau presennol.  

Ein cynlluniau i orfodi rheoliadau’r bwlch cyflog ar sail rhywedd

Rydym am glywed gan fusnesau, cyrff cynrychiadol ag unrhyw un â diddordeb mewn maes bylchau cyflog ynglŷn â’n hymagwedd arfaethedig i orfodi rheoliadau’r bwlch cyflog ar sail rhywedd.

Ymateb i ymgynghoriad rheoliadau’r bwlch cyflog ar sail rhywedd

Dyddiad cau: 2 Chwefror 2018

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 08 Feb 2018