A busy crowded street A busy crowded street

Ein Cynllun Strategol

Caiff ein strategaeth ei sbarduno gan weledigaeth o Brydain fodern lle ymdrinnir pawb ag urddas a pharch, a lle mae gennym oll gyfle cyfartal i lwyddo.

Adolygiad Cynllun Strategol 2015/16:

 

Yn 2012 cyhoeddodd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ei Gynllun Strategol Teirblwydd. Rydym bellach wedi adolygu’r Cynllun i’w ymestyn i gwmpasu 2015/16, pan fyddwn mewn man gwell i asesu ein cynnydd a’n blaenoriaethau yn y dyfodol yn drylwyr. Ers 2012 rydym wedi cyflawni rhaglenni gwaith arwyddocaol yn unol â’n Cynllun Strategol, gan hybu a gorfodi’r cyfreithiau sy’n amddiffyn ein hawliau i degwch, urddas a pharch.

Ein pwrpas arweiniol am y tair blynedd nesaf yw:

  • adeiladu ar gynnydd Prydain tuag at ddod yn gymdeithas decach
  • canolbwyntio ar heriau cyfoes
  • sicrhau nad yw momentwm cadarnhaol yn pallu
  • herio atgwymp rhag safonau hawliau dynol, a
  • ceisio am welliannau cynaliadwy lle y gallwn.

I lawr lwytho

Cynllun strategol 2012 - 2015 (yn Saesneg)

Adolygiad Cynllun Strategol 2015/16 (yn Saesneg)

Gweler hefyd:

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Aug 2017