A busy crowded street A busy crowded street

Ein Cynllun Busnes

2017 i 2018

Mae cynllun busnes y Comisiwn yn manylu ar ein nodau a’r prosiectau byddwn yn gweithio arnyn nhw ar gyfer 2017 to 2018.

Lawr lwytho cynllun busnes 2017 to 2018

 

Cysylltwch â ni

Os hoffech wybodaeth bellach am ein cynllun busnes, neu i roi sylwadau amdano, anfonwch e-bost i businessplanning@equalityhumanrights.com neu ysgrifennwch at:

Business Planning Team
Equality and Human Rights Commission
2nd Floor Arndale House
Arndale Centre
Manchester
M4 3AQ

Diweddarwyd ddiwethaf: 28 Mar 2018