Beth sy’n hysbysebu cyfreithlon ar gyfer: swyddi; nwyddau, cyfleusterau a gwasanaethau; a llety?

Cyngor a Chanllawiau
 

First published: 04 Apr 2016

Front cover of Advertising: Frequently asked questions about what is lawful advertising for jobs, facilities and services and accomodation publication

Mae’r casgliad hwn o gwestiynau cyffredin i unrhyw un sydd yn gysylltiedig â llunio, gosod a chyhoeddi hysbyseb. Mae’n cynnwys atebion i’r cwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â hysbysebion am gyfleoedd swydd, nwyddau, gwasanaethau, cyfleusterau a llety, gan egluro’r hyn sydd yn gyfreithlon a rhoi cyngor ar arfer dda.

Dyma rhan o gyfres pedwar cyhoeddiad ar hysbysebu, ochr yn ochr â:

Lawr lwytho’r canllaw

Download as PDF Download as Word Doc Welsh language version PDF