Beth mae cyfraith cydraddoldeb yn ei olygu i’ch sefydliad sector gwirfoddol a chymunedol (gan gynnwys elusennau a sefydliadau crefydd neu gred)

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Any organisation providing a service

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr

  • |
  • Yr Alban

  • |
  • Cymru

First published: 01 Apr 2014

This is the cover of What equality law means for you voluntary and community sector organisation

Mae’r canllaw hwn i chi os yw’ch sefydliad sector gwirfoddol neu gymunedol neu elusen neu sefydliad crefydd neu gred yn darparu unrhyw nwyddau, cyfleusterau neu wasanaethau i aelodau’r cyhoedd.

Os ydych yn darparu nwyddau, cyfleusterau neu wasanaethau i’r cyhoedd neu adran o’r cyhoedd, yna bydd cyfraith cydraddoldeb yn gymwys i’r hyn a wnewch.

Does dim ots a yw’r gwasanaeth a ddarparwch yn rhad ac am ddim i’r cleient neu ddefnyddiwr gwasanaeth (fel y mae llawer o wasanaethau elusenol) neu os ydy pobl yn talu tuag ato. Does dim ots am faint eich sefydliad chwaith.

Mae cyfraith cydraddoldeb yn effeithio ar bawb sydd yn gyfrifol dros redeg eich sefydliad neu a allai wneud rhywbeth ar ei ran, gan gynnwys staff neu wirfoddolwyr os yn briodol.

Dywed y canllaw hwn wrthych sut y gallwch osgoi pob math gwahanol o wahaniaethu anghyfreithlon.

Lawr lwytho’r canllaw