Beth mae cyfraith cydraddoldeb yn ei olygu i’ch busnes

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Any organisation providing a service

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr

  • |
  • Yr Alban

  • |
  • Cymru

First published: 01 Apr 2014

This is the cover of What equality law means for your business

Mae’r canllaw hwn i chi os yw’ch busnes yn darparu unrhyw nwyddau, cyfleusterau neu wasanaethau i aelodau’r cyhoedd. Pan wnewch hynny, bydd cyfraith cydraddoldeb yn gymwys i chi.

Does dim ots a ydych yn rhoi’r gwasanaeth yn rhad ac am ddim (er enghraifft, rhoi gwybodaeth i rywun am eich gwasanaethau sydd wedi’u talu amdanynt) neu os ydych yn codi tâl amdano. Does dim ots os ydych wedi’ch sefydlu fel unig fasnachwr, partneriaeth, cwmni cyfyngedig neu unrhyw strwythur cyfreithiol arall. Does dim ots chwaith am faint eich busnes. Bydd cyfraith cydraddoldeb yn gymwys i chi.

Mae cyfraith cydraddoldeb yn effeithio ar bawb sydd yn gyfrifol am redeg eich busnes neu gallai wneud rhywbeth ar ei ran, gan gynnwys staff, os oes staff gennych.

Dywed y canllaw hwn wrthych sut y gallwch osgoi pob math gwahanol o wahaniaethu anghyfreithlon. Fe rown olwg gyffredinol i chi o sut mae cyfraith cydraddoldeb yn gymwys i bob busnes, ac yna awn ymlaen i fwrw golwg ar faterion penodol y gallai angen i fusnesau sydd yn darparu nwyddau, cyfleusterau neu wasanaethau mewn sectorau gwahanol ystyried amdanynt wrth ystyried beth mae’n ofynnol iddynt wneud o dan gyfraith cydraddoldeb.

Lawr lwytho’r canllaw

Download as PDF Download as Word