Yr hyn y mae cyfraith cydraddoldeb yn ei olygu i chi fel myfyriwr addysg bellach neu uwch

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Public sector

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr

  • |
  • Yr Alban

  • |
  • Cymru

First published: 01 Apr 2014

This is the cover of what eqaulity law means for you as a student in further and higher education publication

Mae’r canllaw hwn yn egluro’ch hawliau cydraddoldeb fel myfyriwr mewn addysg bellach neu uwch. Mae gan sefydliadau addysg bellach (FE) ac addysg uwch (HE) rwymedigaethau cyfreithiol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, sydd yn golygu na allant wahaniaethu yn eich erbyn, eich aflonyddu na’ch erlid os ydych yn fyfyriwr.

Lawr lwytho’r canllaw