Yr hyn y mae cyfraith cydraddoldeb yn ei olygu i chi fel cyflogwr: oriau gwaith, gweithio hyblyg ac amser o’r gwaith

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Employers

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 01 Apr 2014

This is the cover for What equality law means for you as an employer: working hours, flexible working and time off publication

Mae’r canllaw hwn yn un o gyfres a luniwyd gan y Comisiwn i egluro'r hyn sydd raid i chi’i wneud i fodloni gofynion cyfraith cydraddoldeb. Os ydych yn gyflogwr ac yn gwneud penderfyniadau am oriau eich gweithwyr, boed a allan nhw weithio’n hyblyg neu gael amser o’r gwaith, bydd cyfraith cydraddoldeb yn gymwys i chi.

Lawr lwytho’r fersiwn Cymraeg