Beth mae'r gyfraith cydraddoldeb yn ei olygu i chi fel cyflogwr: hyfforddi, datblygu, dyrchafu a throsglwyddo

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Employers

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 01 Apr 2014

This is the cover for What equality law means for you as an employer: training, development, promotion and transfer

Os ydych yn gyflogwr, ac rydych yn gwneud penderfyniad, neu’n gweithredu yn dilyn penderfyniad, am hyfforddiant, datblygu, hybu neu drosglwyddo staff, bydd cyfraith cydraddoldeb yn gymwys i chi. Dywed y canllaw hwn wrthych sut i osgoi’r holl fathau gwahanol o wahaniaethu anghyfreithlon.

Lawr lwytho’r fersiwn Cymraeg