Yr hyn y mae cyfraith cydraddoldeb yn ei olygu i chi fel cyflogwr: cyflog a budd-daliadau

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Employers

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 01 Apr 2014

This is the cover of What equality law means for you as an employer: pay and benefits

Os ydych yn gyflogwr ac yn gwneud penderfyniadau am lefel cyflog eich gweithwyr neu’n penderfynu pa fuddion i’w rhoi iddyn nhw, bydd cyfraith cydraddoldeb yn gymwys i chi. Dywed y canllaw hwn wrthych sut y gallwch osgoi’r holl fathau gwahanol o wahaniaethu anghyfreithlon.

Lawr lwytho’r fersiwn Cymraeg