Dehongliad o ddeddf cydraddoldeb i chi fel cyflogwr: rheoli gweithwyr

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Employers

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr

  • |
  • Yr Alban

  • |
  • Cymru

First published: 01 Apr 2014

This is the cover of What equality law means for you as an employer: managing workers

Os ydych yn gyflogwr, ac rydych yn gwneud penderfyniad, neu’n gweithredu yn dilyn penderfyniad, am reoli’ch gweithwyr, bydd cyfraith cydraddoldeb yn gymwys i chi. Dywed y canllaw hwn wrthych sut y gallwch osgoi’r holl fathau gwahanol o wahaniaethu anghyfreithlon.

Lawr lwytho’r fersiwn Cymraeg