Beth mae cyfraith cydraddoldeb yn ei olygu i chi fel cyflogwr: diswyddo, dileu swydd, ymddeoliad ac wedi i weithiwr adael

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Employers

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 01 Apr 2014

This is the cover for What equality law means for you as an employer: dismissal, redundancy, retirement and after a worker has left publication

Os ydych yn gyflogwr, ac rydych yn gwneud penderfyniad, neu’n gweithredu yn dilyn penderfyniad, i ddiswyddo gweithiwr neu ddileu swydd gweithiwr, neu o ran beth rydych yn ei wneud ar ôl i rywun adael eich cyflogaeth, (er enghraifft, os gofynnir i chi am eirda), bydd cyfraith cydraddoldeb yn gymwys i chi. Dywed y canllaw hwn wrthych sut y gallwch osgoi’r holl fathau gwahanol o wahaniaethu anghyfreithlon. 

Lawr lwytho’r fersiwn Cymraeg