Beth mae cyfraith cydraddoldeb yn ei olygu i chi fel darparwr addysg: ysgolion

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Public sector

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 01 Apr 2014

This is the cover for What equality law means for you as an education provider: schools

Mae’r canllaw hwn yn ymwneud â darpariaethau ysgol Deddf Cydraddoldeb 2010. Mae osgoi gwahaniaethu a hyrwyddo cydraddoldeb yn ategu’r agenda gwella cyrhaeddiad a chamu ymlaen o ran cynnydd ar gyfer pob disgybl. Mae addysg a sgiliau da yn allweddol ar gyfer manteisio ar gyfleoedd a chynyddu’r cyfle dros fywyd llwyddiannus. Yn ogystal, yn Lloegr, mae cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ffactorau penodol y mae rhaid cymryd cyfrif ohonynt mewn arolygon Ofsted. Golyga hyn os na gaiff mesurau cydraddoldeb eu rhoi ar waith yn effeithiol, gallai hynny gyfyngu ar y radd arolwg cyffredinol.

Lawr lwytho’r canllaw