Beth mae cyfraith cydraddoldeb yn ei olygu i chi fel darparwr addysg – addysg bellach ac uwch

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Public sector

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 01 Apr 2014

This is the cover of What equality law means for you as an education provider - further and higher education

Canllaw i ddarparwyr addysg bellach ac uwch ar sut y gallwch osgoi gwahaniaethu anghyfreithlon.

Lawr lwytho’r canllaw