Adroddiad effaith Cymru 2018-19

Corfforaethol
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Cymru flag icon

      Cymru

First published: 31 Jan 2020

Wales Impact Report 2018-19

Mae’r adroddiad hwn yn adlewyrchu ar uchafbwyntiau a llwyddiannau ein tîm Cymru yn 2018-19, gan gynnwys:

  • adolygu perfformiad Cymru ar gydraddoldeb a hawliau dynol yn yr adroddiad A yw Cymru’n Decach? 2018
  • gwella safonau byw yng Nghymru, a
  • chynyddu mynediad i addysg.

Mae hefyd yn darparu gwybodaeth am aelodau presennol ein Pwyllgor Cymru sydd yn ein helpu i nodi blaenoriaethau strategol ac yn cynghori ar effaith ein gwaith yng Nghymru.  

Lawr lwytho’r adroddiad