Defnyddio cytundebau cyfrinachedd mewn achosion gwahaniaethu

Cyngor a Chanllawiau
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 17 Oct 2019

Publication cover: the use of confidentiality agreements in discrimination cases

Mae’r canllaw hwn yn egluro’n glir y gyfraith yn ymwneud â chytundebau cyfrinachedd.

Mae’n disgrifio arfer da wrth ddefnyddio cytundebau cyfrinachedd, yn ogystal ag egluro pryd y maen nhw’n anghyfreithlon.

Bydd y canllaw hwn yn helpu cyflogwyr i ddeall sut a phryd y gallan nhw ddefnyddio cytundebau cyfrinachedd yn gyfreithlon, a phan na ellir gorfodi’r cytundebau hyn.  

Cyfeirir at gytundebau cyfrinachedd weithiau fel cymalau cyfrinachedd, cytundebau i beidio â datgelu (NDAau) neu gymalau cau ceg. Mae’r canllaw hwn yn cyfeirio at unrhyw ffurf o gytundeb neu gontract pan fydd hi’n gytûn na thrafodir rhai mathau o wybodaeth na’i anfon ymlaen.

Darllen y canllaw 'Defnyddio cytundebau cyfrinachedd mewn achosion gwahaniaethu'