Cymryd yr awenau: canllaw i groesawu cwsmeriaid a chŵn cymorth ganddynt

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • tourism industry

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 22 Dec 2017

Man with an assistance dog

Rydym wedi llunio’r canllaw hwn sydd wedi’i ddiweddaru i helpu busnesau twristiaeth groesawu pobl ag anghenion mynediad.

Os ydych yn cynnig gwasanaeth i’r cyhoedd, boed am arian neu beidio, boed a ydych yn B&B un ystafell wely neu’n atyniad mawr i ymwelwyr, mae’r canllaw hwn i chi.

Eglura beth yw eich dyletswyddau cyfreithiol i berchnogion cŵn cymorth o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a sut y gellwch eu cyflawni, yn aml heb gost ychwanegol.

Am fwy o ganllaw cyffredinol i bob busnes, gweler cŵn cymorth: canllaw i bob busnes.

Lawr lwytho’r canllaw