Sut i wneud cais

Cyfeiriwch at Swyddi Gwasanaethau Sifil am ein holl swyddi gwag ar hyn o bryd, gan lawr lwytho a llenwi pecyn cais ar gyfer y swydd y dymunwch ymgeisio amdani. Ceir cyngor ar sut i lenwi eich ffurflen gais yn y ddogfen ganllaw i ymgeiswyr. Darllenwch hon yn ofalus cyn llenwi eich ffurflen gais. Dylid dychwelyd pob ffurflen gais i’r tîm recriwtio ar ôl ei llenwi, cyn y dyddiad a’r amser cau. Ni dderbynnir unrhyw ffurflen gais ar ôl y terfyn amser hwn. Dylid dychwelyd ffurflenni cais i:

E-bost: recruitment@equalityhumanrights.com

Cyfeiriad:
The Recruitment Team
Equality & Human Rights Commission
2nd Floor, Arndale House
Arndale Centre
Manchester
M4 3AQ

Gallwn ddarparu manylion swyddi gwag mewn ystod o fformatau hygyrch. Os hoffech ddefnyddio’r gwasanaeth hwn neu mae gofynion penodol gennych i’ch galluogi i ymgymryd â’r broses gwneud cais, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost i:

recruitment@equalityhumanrights.com

Diweddarwyd ddiwethaf: 31 Mar 2017