Cynllun Gwarantu Cyfweliad a gwasanaeth Minicom

Cynllun Gwarantu Cyfweliad

Rydym wedi ymrwymo i gyflogi a datblygu gyrfaoedd pobl anabl. Os dywedwch wrthym fod anabledd gennych gallwn wneud addasiadau rhesymol yn y cyfweliad, ac, os ydych yn ymuno â ni, i’r lle byddwch yn gweithio ac i’ch trefniadau gweithio.

Rydym yn cynnig i ymgeiswyr anabl yr opsiwn o ofyn i’w cais gael ei ystyried o dan delerau ein Cynllun Gwarantu Cyfweliad (GIS). I gael eich gwahodd i gyfweliad/asesiad o dan y cynllun hwn, mae’n rhaid i chi ddangos yn eich datganiadau ategol eich bod yn cyrraedd y meini prawf sylfaenol i’r rôl, sef 60% o’r sgôr rhestr fer ar draws yr holl feini prawf hanfodol ac eithrio cytundeb eithriadol y gellir gostwng canran y sgôr hwn.

Os hoffech ymgeisio o dan y GIS, llenwch y ffurflen GIS sydd yn y pecyn cais.

Os nad ydych yn dymuno gwneud cais o dan y GIS, ond rydych am i ni wneud addasiadau rhesymol yn y cyfweliad, yna rhowch wybod i ni ynglŷn â’r addasiadau hynny.

Sylwer os gwelwch yn dda: nid yw cais o dan y Cynllun Gwarantu Cyfweliad yn gwarantu swydd i chi. Yn y cyfweliad, cynigir y swydd i’r ymgeisydd gorau.

Gwasanaeth Minicom

Mae ein gwasanaeth Minicom yn galluogi aelodau’r cyhoedd sydd â nam ar y lleferydd neu ar y clyw i gysylltu â ni.

Ein rhif Minicom yw 0161 829 8341.

Gallwn hefyd ddarparu manylion am swyddi gwag mewn ystod o fformatau hygyrch. Os hoffech ddefnyddio’r gwasanaeth hwn ffoniwch neu anfonwch e-bost atom:

Rhif Minicom: 0161 829 8341
Ffôn: 0161 829 8340

e-bost: recruitment@equalityhumanrights.com

Gallwch hefyd ddefnyddio unrhyw un o’r cysylltau uchod os cewch anhawster wrth ymgymryd â’r broses gwneud cais. 

Diweddarwyd ddiwethaf: 15 Apr 2016