Crynodeb o gyflwyniadau yn dilyn Cam 1 ymchwiliad Tŵr Grenfell

Adroddiad
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr

First published: 13 Mar 2019

Front cover of summary of submissions following Phase 1 of the Grenfell Tower inquiry

Crynodeb yw’r adroddiad hwn o’n cyflwyniadau cyfreithiol yn dilyn Cam 1 ymchwiliad Tŵr Grenfell. Rhan o’n prosiect Yn dilyn Grenfell yw sydd yn bwrw golwg ar y materion cydraddoldeb a hawliau dynol yn ymwneud â’r tân.

Eglura’r crynodeb ein rhan ni yn yr ymchwiliad ac edrycha ar y materion a ganlyn:

  • yr hawl i fywyd
  • cladin
  • yr angen i weithredu’n gyflym
  • diogelwch tân
  • grwpiau bregus
  • cydraddoldeb a pheidio â gwahaniaethu
  • mynediad i gyfranogi yn yr ymchwiliad

Darllen yr adroddiad