Crynodeb o gyflwyniadau yn dilyn Cam 1 ymchwiliad Tŵr Grenfell

Adroddiad
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Prydain Fawr flag icon

   Prydain Fawr

First published: 13 Mar 2019

Front cover of summary of submissions following Phase 1 of the Grenfell Tower inquiry

Crynodeb yw’r adroddiad hwn o’n cyflwyniadau cyfreithiol yn dilyn Cam 1 ymchwiliad Tŵr Grenfell. Rhan o’n prosiect Yn dilyn Grenfell yw sydd yn bwrw golwg ar y materion cydraddoldeb a hawliau dynol yn ymwneud â’r tân.

Eglura’r crynodeb ein rhan ni yn yr ymchwiliad ac edrycha ar y materion a ganlyn:

 • yr hawl i fywyd
 • cladin
 • yr angen i weithredu’n gyflym
 • diogelwch tân
 • grwpiau bregus
 • cydraddoldeb a pheidio â gwahaniaethu
 • mynediad i gyfranogi yn yr ymchwiliad

Darllen yr adroddiad