Cyflwr y chwarae: cynnydd ar hygyrchedd clybiau’r Uwch Gynghrair

Adroddiad
 

First published: 16 May 2018

the state of play progress on premier league clubs accessibility

Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar ai a yw clybiau’r Uwch Gynghrair wedi cyflawni’u cyfrifoldebau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 i wneud addasiadau rhesymol ar gyfer pobl anabl.

Edrychom ar ba gynnydd a wnaed gan nifer o glybiau yn sgil ein gwaith gyda nhw, a’r canllaw a’r cyngor y darparom iddyn nhw.

Pan nad yw’r cynnydd wedi bod yn ddigonol, amlinellom y camau yr oedden nhw wedi cytuno eu cymryd er mwyn gwella.

Helpodd y prosiect hwn ni i ddeall yr heriau y mae’r clybiau hyn yn eu hwynebu ac i ddysgu o’u profiadau.

Mae’r adroddiad yn gwneud argymhellion i glybiau pêl droed a darparwyr gwasanaeth eraill, yr Uwch Gynghrair a chyrff llywodraethu chwaraeon eraill. Mae’n rhannu ymarfer da sydd yn berthnasol i glybiau pêl droed eraill, chwaraeon eraill a mannau cyfarfod eraill.

Lawr lwytho’r adroddiad