Systemau nawdd cymdeithasol yn seiliedig ar urddas a pharch

Adroddiad Ymchwil
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Yr Alban

First published: 07 Aug 2017

Cover of research report "Social Security systems based on dignity and respect"

Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar yr hyn a olyga urddas a pharch yng nghyd-destun nawdd cymdeithasol.

Awgryma rai camau y gellid eu cymryd i gyflawni ar addewid Llywodraeth yr Alban i ddatblygu system nawdd cymdeithasol yn seiliedig ar urddas a pharch.

Edrycha ar ddarpariaethau hawliau dynol sydd yn gysylltiedig â diogelu urddas a sut mae defnyddwyr y system nawdd cymdeithasol yn deall urddas a pharch.

Gweithiom ar y cyd â Phrifysgol Ulster i fwrw golwg ar yr hyn a wna gwledydd eraill i gynnwys urddas a pharch yn eu systemau nawdd cymdeithasol.

Lawr lwytho fel PDF