Tai cymdeithasol a’ch hawliau: gwybodaeth i bobl anabl

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • disabled people
  • organisations that support disabled people

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr

First published: 19 Oct 2018

housing and disabled people your rights social housing easy read

Mae’r wybodaeth hon i bobl anabl.

Mae a wnelo â rhentu tai cymdeithasol a’ch hawliau.

Caiff tai cymdeithasol eu rhedeg gan gynghorau a chymdeithasau tai.

Mae’r canllaw yn cynnwys:

  • beth yw tai cymdeithasol?
  • sut i gael tai cymdeithasol
  • eich hawliau: gofyn am dai cymdeithasol
  • eich hawliau: gwneud newidiadau i’ch cartref
  • ble i gael cymorth

Canllaw hawdd ei ddeall yw hwn.

Lawr lwytho’r ddogfen