Aflonyddu rhywiol a’r gyfraith: canllaw i gyflogwyr

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Employers

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Prydain Fawr

   Prydain Fawr

First published: 04 Dec 2017

Canllaw ymarferol i gyflogwyr ar aflonyddu rhywiol yn y gweithle, gan gynnwys:

 • diffiniad ac enghreifftiau o’r hyn yw aflonyddu rhywiol
 • eich cyfrifoldebau fel cyflogwr
 • yr hyn y dylai polisi aflonyddu rhywiol ei gynnwys
 • sut i roi’r polisi ar waith
 • sut i drin cwynion aflonyddu rhywiol
 • ymddygiad troseddol

Mae aflonyddu rhywiol yn anghyfreithlon o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.