Aflonyddu rhywiol ac aflonyddu yn y gweithle: canllaw technegol

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • employers

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 15 Jan 2020

Publication cover: Sexual harassment and harassment at work

Mae gan bob cyflogwr ddyletswydd gofal i ddiogelu’u gweithwyr a byddant yn gyfrifol yn gyfreithiol am aflonyddu yn y gweithle os nad ydynt wedi cymryd camau rhesymol i’w atal.

Mae ein canllaw yn cynnig eglurhad cyfreithiol ac enghreifftiau ymarferol ar sut i daclo ac ymateb yn effeithiol i aflonyddu, gan gynnwys:

  • diffiniad ac enghreifftiau o aflonyddu ac erledigaeth
  • effaith aflonyddu yn y gweithle
  • eich cyfrifoldebau fel cyflogwr
  • sut i atal ac ymateb i aflonyddu

Mae aflonyddu yn anghyfreithlon o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Lawr lwytho'r canllaw