Map ffordd i gydraddoldeb hil

Papur Briffio
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 10 Oct 2017

Front cover

Amlinella’r strategaeth hon ein hargymhellion i lywodraeth ar daclo anghydraddoldeb hil ym Mhrydain. Mae’n cynnwys pum maes blaenoriaeth ar gyfer gweithredu: 

  • iechyd
  • addysg
  • cyflogaeth
  • cyfiawnder troseddol
  • tai

Gweithiom ar y cyd â Runnymede Trust, Operation Black Vote, the Black Training and Enterprise Group a Business in the Community i lunio’r ymateb ar y cyd hwn i archwiliad anghyfertalwch hil y llywodraeth.

Lawr lwytho’r strategaeth