Adroddiad ymchwil 6: Caffael ac amrywiaeth cyflenwyr yn y Gemau Olympaidd 2012

Adroddiad Ymchwil
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Lloegr flag icon

      Lloegr

First published: 26 Nov 2008

This is the cover of Research report 6: Procurement and supplier diversity in the 2012 Olympics

Ymchwil yn bwrw golwg ar a oedd polisïau ac ymarferion caffael yr ‘Olympic Delivery Authority’ (ODA) o fudd i 5 bwrdeistref gwestai’r Gemau Olympaidd Llundain 2012:

 

  • Greenwich
  • Hackney
  • Newham
  • Tower Hamlets
  • Waltham Forest

Roedd diddordeb arbennig gennym mewn busnesau a’u perchnogion o leiafrifoedd ethnig, yn fenywod ac yn bobl anabl.

Lawr lwytho’r adroddiad