Adroddiad ymchwil 5: Pobl a ddanbensiynwyd: pobl anabl a phobl lleiafrifoedd ethnig

Adroddiad Ymchwil
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 14 Nov 2008

This is the cover of Research report 5: The under-pensioned - disabled people and people from ethnic minorites

Mae’r ymchwil hwn yn bwrw golwg ar incymau pensiwn tebygol pobl anabl yn y dyfodol, yn ogystal â phobl lleiafrifoedd ethnig.

Mae’n gofyn:

  • beth yw nodweddion pensiwn pobl anabl a phobl lleiafrifoedd ethnig, er enghraifft, patrymau gweithio a darpariaeth pensiwn cyfredol?
  • pa incymau pensiwn yn y dyfodol y gallai pobl yn y grwpiau hyn ei gael?
  • faint fydd diwygiadau pensiwn yn eu helpu?
  • pa effaith allai penderfyniadau polisi yn y dyfodol ei gael?

Mae’r astudiaeth yn dilyn ymchwil gan y ‘Pensions Policy Institute (PPI)’ yn 2003, a ganfu bod menywod, pobl anabl a phobl lleiafrifoedd ethnig heb gael pensiwn digonol (mae ganddynt lefelau is na’r cyfartaledd o gynilion ac incwm).

Lawr lwytho’r adroddiad

Download as PDF