Adroddiad ymchwil 4: Dosbarthu tai cymdeithasol, a chymunedau mewnfudol

Adroddiad Ymchwil
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 05 May 2009

This is the cover for Research report 4: social housing allocation on immigrant communities

Gwnaeth yr astudiaeth hon fwrw golwg ar a oedd storïau’r cyfryngau yn gywir, bod mudwyr yn cael blaenoriaeth ym maes tai cymdeithasol, gan roi pobl nad ydynt yn fudwyr o dan anfantais. Edrychodd ar y ffeithiau’r tu ôl i’r hanesion hyn ac ar ddosbarthu tai cymdeithasol yn y DU.

Gofynnodd yr ymchwil dri chwestiwn:

  • pwy sydd â hawl i dai cymdeithasol?
  • pwy sydd yn cael tai cymdeithasol?
  • ydy rhai grwpiau yn cael mynediad annheg i dai cymdeithasol? 

Y twf ym mewnfudo i’r DU yw cefndir yr ymchwil hwn a gostyngiad yn nhai cymdeithasol.

Lawr lwytho fel PDF