Adroddiad ymchwil 2: Arolwg adolygiadau cyflog cyfartal 2008

Adroddiad Ymchwil
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr

First published: 01 Aug 2008

This is the cover of Research report 2: Equal pay reviews survey 2008

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau arolwg adolygiadau cyflog cyfartal 2008 a gynhaliwyd gan IFF Research ar ran y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

Roedd yr astudiaeth yn cynnwys cyfweliadau gyda busnesau ar draws y sectorau preifat a chyhoeddus.

Dilyna cyfres o arolygon tebyg a gynhaliwyd ar ran y Comisiwn Cyfle Cyfartal (EOC), a edrychodd ar ddefnydd adolygiadau cyflog cyfartal i asesu’r bwlch cyflog rhwng dynion a menywod.

Lawr lwytho’r adroddiad