Adroddiad ymchwil 17: Cyflogaeth ac enillion yn y sector cyllid: dadansoddiad ar sail rhyw

Adroddiad Ymchwil
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 01 Apr 2009

This is the cover of Research report 17: Employment and earnings in the finance sector - gender analysis

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi gwybodaeth gefndirol ar y sector cyllid i helpu ymchwiliad y Comisiwn i wahaniaethu ar sail rhyw yn y diwydiant cyllid.

 

Nod yr astudiaeth yw:

 

  • darparu gwybodaeth gefndirol ar gyflogaeth yn y diwydiant
  • nodi materion pwysig ynghylch cydraddoldeb rhywiol

 

Mae’r adroddiad yn bwrw golwg ar:

 

  • data cenedlaethol, gan gynnwys yr Arolwg Llafurlu a’r Arolwg Blynyddol o Enillion ac Oriau
  • ymchwil sydd eisoes yn bodoli ar gydraddoldeb rhywiol yn y sector cyllid

Lawr lwytho’r adroddiad