Adroddiad ymchwil 14: Bylchau cyflog ar draws y llinynnau cydraddoldeb

Adroddiad Ymchwil
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 01 Apr 2009

This is the cover of Research report 14: Pay gaps across the equality strands review

Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar waith ymchwil ar fylchau cyflog (y gwahaniaeth mewn cyflog cyfartalog ar gyfer grwpiau gwahanol o bobl) o 2000 i 2009. Ei nod yw dod o hyd i unrhyw fylchau mewn data a bwrw golwg ar faterion pwysig lle mae angen mwy o ymchwil. 

Mae’n bwrw golwg ar ymchwil bwlch cyflog ar draws y 6 nodwedd warchodedig:

rhyw

ethnigrwydd

crefydd

cyfeiriadedd rhywiol

oedran

anabledd

Lawr lwytho’r adroddiad