Adroddiad ymchwil 13: Asesu cynnydd awdurdodau tai lleol wrth ddiwallu anghenion llety cymunedau Sipsiwn a Theithwyr yn Lloegr

Adroddiad Ymchwil
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 07 Mar 2016

This is the cover of Research report 13: Assessing local housign authorities progress in meeting the accomodation needs of Gypsy and Traveller communities in England

Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar y cynnydd a wnaed ar gynyddu llety safle ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr ers 2006.

Mae’n bwrw golwg ar ba mor dda mae pob awdurdod tai lleol yn Lloegr yn ateb anghenion llety cymunedau Sipsiwn a Theithwyr, yn enwedig: 

  • maint ac ansawdd y meysydd a ddarparwyd
  • pa mor gyflym y maent yn ateb diffyg llety
  • sut maent yn defnyddio cyllidebau a osodwyd wrth law yn arbennig i ddarparu safleoedd Sipsiwn a Theithwyr

Lawr lwytho’r adroddiad