Adroddiad ymchwil 109: y gagendor cyflog rhwng y rhywiau

Adroddiad Ymchwil
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 15 Aug 2017

the gender pay gap

Edrycha’r adroddiad ymchwil hwn i’r gagendor cyflog rhwng y rhywiau ym Mhrydain, a ddiffiniwyd fel y gwahaniaeth mewn tâl yr awr ar gyfartaledd rhwng dynion a menywod. Archwilia:

  • maint y gagendor cyflog rhwng y rhywiau
  • nodweddion y gagendor a sut yr amrywia yn ôl priodoleddau
  • achosion allweddol y gagendor

Ceir argymhellion am yr hyn sydd angen ei newid i daclo’r gagendor cyflog rhwng y rhywiau yn ein hadroddiad: Cyfleoedd teg i bawb: Strategaeth i leihau bylchau.

 

Lawr lwytho’r adroddiad ymchwil