Crefydd neu gred: ydy’r gyfraith yn gweithio?

Adroddiad
 

First published: 02 Dec 2016

Religion or belief report publication cover

Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar ba mor dda y mae’r gyfraith ym Mhrydain yn diogelu unigolion â chrefydd neu gred, neu ddiffyg crefydd neu gred. Mae’n canolbwyntio ar bedwar maes:

  • diffiniadau crefydd neu gred
  • eithriadau yn y Ddeddf Cydraddoldeb
  • y gyfraith yn diogelu cyflogeion
  • y gyfraith yn diogelu defnyddwyr gwasanaeth a darparwyr gwasanaeth

Lawr lwytho’r adroddiad