Ymchwiliad aflonyddu hiliol: arolwg myfyrwyr prifysgol

Yn ymwneud ag Ymchwiliad
 
Adroddiad Ymchwil
 

First published: 24 Oct 2019

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau arolwg  aflonyddu hiliol i fyfyrwyr mewn prifysgolion a arennir yn gyhoeddus yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.

Mae’n edrych ar brofiadau myfyrwyr o aflonyddu hiliol yn eu man astudio.

Mae’n ffurfio rhan o’n hymchwiliad ehangach i aflonyddu hiliol mewn prifysgolion ym Mhrydain, a oedd yn cynnwys galwad am dystiolaeth staff a myfyrwyr.

Cynhaliodd IFF Research yr astudiaeth ar ein rhan.

Gallwch hefyd ddarllen ein hadroddiadau partner: Aflonyddu hiliol mewn prifysgolion ym Mhrydain: canfyddiadau ymchwil ansoddol ac Ymchwiliad aflonyddu hiliol: arolwg prifysgolion

Darllen yr adroddiad