Ymchwiliad aflonyddu hiliol: arolwg o brifysgolion

Yn ymwneud ag Ymchwiliad
 
Adroddiad Ymchwil
 

First published: 23 Oct 2019

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno’r canfyddiadau o arolwg aflonyddu hiliol ar fyfyrwyr a staff mewn prifysgolion a ariennir yn gyhoeddus yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.

Mae’n bwrw golwg ar sut mor effeithiol mae prifysgolion yn ymateb i’r broblem o aflonyddu hiliol.  

Mae’n ffurfio rhan o’n hymchwiliad ehangach i aflonyddu hiliol ym mhrifysgol ym Mhrydain, a oedd yn cynnwys galwad am dystiolaeth staff a myfyrwyr.

Cynhaliodd IFF Research yr astudiaeth ar ein rhan.

Gallwch hefyd ddarllen yr adroddiad partner: Aflonyddu hiliol ym mhrifysgolion ym Mhrydain: canfyddiadau ymchwil ansoddol ac Ymchwiliad aflonyddu hiliol: arolwg myfyrwyr prifysgol

Darllen yr adroddiad