Hero banner for Who runs Wales 2017 Hero banner for Who runs Wales 2017

Pwy sy’n rhedeg Cymru?

Mae Pwy sy’n rhedeg Cymru? 2017

'Mae Pwy sy’n rhedeg Cymru?' yn archwilio’r arweinyddiaeth ledled Cymru i ddeall yn well pwy yw’r bobl sydd mewn uwch swyddi a pha mor gynrychiadol ydyn nhw.

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi gofyn y cwestiwn 'Pwy sy’n rhedeg Cymru?' bedair gwaith o’r blaen. Yn 2014 (y tro diwethaf i ni ofyn y cwestiwn hwn), adroddom gynnydd araf tuag at gyflawni cydraddoldeb yn yr uwch swyddi yng Nghymru, ac annog mwy o benderfyniadau cynrychiadol, cydbwysedd rhyweddol gwell o ran penodiadau cyhoeddus, gydag arweinyddion yn cymryd camau positif ac ymrwymo i dargedau, pan yn berthnasol. Yn 2017, er rhai gwelliannau croesawus, nid yw’r sefyllfa wedi newid cymaint ag y byddem wedi’i ddymuno.

June Milligan, Cadeirydd Pwyllgor Cymru:

“Ni fu’r cwestiwn o bwy sydd â’r grym i ddylanwadu ar fywyd yng Nghymru erioed mor berthnasol. Gwnaeth Refferendwm yr UE 2016 ail-gysylltu pobl ledled y Deyrnas Unedig â’r cwestiwn o bwy sydd yn gwneud y penderfyniadau sydd yn effeithio ar ein bywyd a’n bywoliaeth. Mae datganoli pellach trwy Ddeddf Cymru 2017 yn golygu bod mwy o benderfyniadau pwysig yn cael eu gwneud yng Nghymru.”