Hero banner for Who runs Wales 2017

Pwy sy’n rhedeg Cymru?

Mae Pwy sy’n rhedeg Cymru? 2017

'Mae Pwy sy’n rhedeg Cymru?' yn archwilio’r arweinyddiaeth ledled Cymru i ddeall yn well pwy yw’r bobl sydd mewn uwch swyddi a pha mor gynrychiadol ydyn nhw.

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi gofyn y cwestiwn 'Pwy sy’n rhedeg Cymru?' bedair gwaith o’r blaen. Yn 2014 (y tro diwethaf i ni ofyn y cwestiwn hwn), adroddom gynnydd araf tuag at gyflawni cydraddoldeb yn yr uwch swyddi yng Nghymru, ac annog mwy o benderfyniadau cynrychiadol, cydbwysedd rhyweddol gwell o ran penodiadau cyhoeddus, gydag arweinyddion yn cymryd camau positif ac ymrwymo i dargedau, pan yn berthnasol. Yn 2017, er rhai gwelliannau croesawus, nid yw’r sefyllfa wedi newid cymaint ag y byddem wedi’i ddymuno.

June Milligan, Cadeirydd Pwyllgor Cymru:

“Ni fu’r cwestiwn o bwy sydd â’r grym i ddylanwadu ar fywyd yng Nghymru erioed mor berthnasol. Gwnaeth Refferendwm yr UE 2016 ail-gysylltu pobl ledled y Deyrnas Unedig â’r cwestiwn o bwy sydd yn gwneud y penderfyniadau sydd yn effeithio ar ein bywyd a’n bywoliaeth. Mae datganoli pellach trwy Ddeddf Cymru 2017 yn golygu bod mwy o benderfyniadau pwysig yn cael eu gwneud yng Nghymru.”